بیمارستان آبیک

شرکت ایرانیان فن

نام پروژه

بیمارستان آبیک

تاریخ انجام

1394

محل پروژه

قزوین

نوع پروژه

اجرا

نوع بهسازی

نوسازی

نوع تاسیسات

سیستم های هواکش

مساحت پروژه ( مترمربع )

700

تعداد طبقات

سه طبقه

کاربرد سازه

تجاری

رنگ

طوسی

مدت زمان اجرای پروژه

2ماه

ثبت نظر