بیمارستان پلدختر

شرکت ایرانیان فن

نام پروژه

بیمارستان پلدختر

تاریخ انجام

1390

محل پروژه

خرم آباد

نوع پروژه

اجرا

نوع بهسازی

نوسازی

نوع تاسیسات

سیستم های هواکش

مساحت پروژه ( مترمربع )

5000

تعداد طبقات

دو طبقه

کاربرد سازه

تجاری

رنگ

طوسی

شرح پروژه

بیمارستان پلدختر در خرم آباد

ثبت نظر