فن

نام فن سانتریفیوژ

جت فن رادیال (سانتریفوژ) تخلیه دود

برند فن سانتریفیوژ

Arem

دانلود کاتالوگ

در حال حاضر کاتالوگ اضافه نشده است.

دسترسی آسان

کاربرد

صنعتی

گواهینامه

F300

کشور سازنده

فرانسه

مناسب برای پارکینگ با ارتفاع مناسب جهت اشغال کمترین فضای پارکینگ

در حال حاضر پروژه مرتبط ثبت نگردیده است!

ثبت نظر