فن

نام فن سانتریفیوژ

جت فن رادیال (سانتریفوژ)تخلیه دود

برند فن سانتریفیوژ

Emak

دانلود کاتالوگ

در حال حاضر کاتالوگ اضافه نشده است.

دسترسی آسان

کاربرد

صنعتی

گواهینامه

F300

کشور سازنده

ترکیه

دود مناسب برای پارکینگ با ارتفاع مناسب جهت اشغال کمترین فضای پارکینگ

در حال حاضر پروژه مرتبط ثبت نگردیده است!

ثبت نظر