هواکش کوپلینگ ایران فن

فن

دانلود کاتالوگ

در حال حاضر کاتالوگ اضافه نشده است.

دسترسی آسان

نوع کوپلینگ

دنده ای

حالت انعطاف

انعطاف پذیر

ویژگی

ضد غبار

گواهینامه

ISO 9001:2015

در حال حاضر محصول مرتبط ثبت نگردیده است!

در حال حاضر پروژه مرتبط ثبت نگردیده است!

ثبت نظر